V Bieg Międzyrzeckich Jeziorek 29.08.2015 - Regulamin


V Bieg
Międzyrzeckich Jeziorek
Międzyrzec Podlaski
29 sierpień 2015r
bieg 10km
nordic walking 5km


REGULAMIN
V  Biegu Międzyrzeckich  Jeziorek 

Organizator:
MOSiR Międzyrzec Podlaski 
Współorganizatorzy:
Stowarzyszenie Rozwoju Żeglarstwa w Międzyrzecu Podlaskim
Powiat Bialski
KS MOSiR Huragan Międzyrzec Podlaski
Aktywni Rowerowy Międzyrzec Podlaski

Cel  imprezy:
      propagowanie zdrowego stylu życia poprzez bieganie i nordic walking
      promocja aktywnego spędzania wolnego czasu
-    promocja terenów rekreacyjnych miasta Międzyrzec Podlaski,
Miejsce imprezy:
Start i meta oraz biuro imprezy w dniu 29.08.2015r 
Międzyrzec Podlaski ul Zahajkowska

Biuro imprezy do 28.08.2014r  MOSiR Międzyrzec Podlaski ul. Zarówie 86  e-mail mosir@miedzyrzec.org  tel. 833717808

Program Imprezy 
godz   8.30 – 10.00 rejestracja uczestników i odbiór pakietu startowego - składanie oświadczeń
godz..10.45 Rozgrzewka przed biegiem.
godz. 11.00 Start V Biegu Międzyrzeckich Jeziorek 10km
godz. 11.05 Start Nordic Walking 5 km
godz  11.30 posiłek regeneracyjny dla uczestników,  impreza plenerowa dla wszystkich uczestników, plażowanie :-), pokazy sportowe i/lub inne,  możliwość skorzystania ze sprzętu pływającego  /rowery wodne, kajaki, /
godz. 12.30 zakończenie biegu i marszu  zejście uczestników z trasy. Zamkniecie mety.
Około godz. 13.3 Dekoracje  i losowanie nagród rzeczowych.

Trasa:
trasa biegu będzie poprowadzony wokół „Międzyrzeckich Jeziorek”.
Nawierzchnia - drogi polne , kostka betonowa, asfalt.
Długość trasy biegu  10000m /dwa okrążenia po 5000m/ nordic walking. /jedno okrążenie 5000m/
Przy deszczowej pogodzie na trasie możliwość występowania kałuż i błota. Na trasie przewidziano 2 bufety z wodą

Limit czasowy
Limit pokonania trasy  1,5h      
godz.12.30 zamkniecie mety
Po tym czasie wszyscy uczestnicy mają obowiązek  zejść z trasy i zdjąć numer startowy.


Zgłoszenia- uczestnictwo
Zgłoszenia  przyjmowane są drogą elektroniczną:  , poprzez formularz zgłoszeniowy......, który zostanie udostępniony w czerwcu na stronie www.bieganiemiedzyrzecpodlaski.blogspot.com , można także zgłosić się  osobiście w biurze MOSiR Międzyrzec Podlaski ul. Zarówie 86  Pływalnia Kryta  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 10.30.

Za zgłoszenie uważa się rejestrację uczestnika poprzez formularz zgłoszeniowy oraz opłacenie wpisowego 30 zł
do dnia  16.08.2015r. dla osób chcących mieć w pakiecie startowym swój rozmiar koszulki
do 23.08.2015 dla osób, którym nie zależy na rozmiarze koszulki J.
Po tych terminach zgłoszenia będą przyjmowane warunkowo przed biegiem w dniu 29.08.2015 w godzinach 8.30 -9.30 za opłatą  60zł jednak osoby  zgłoszone  po terminie nie mogą liczyć na pakiet startowy.
Uczestnictwo
      warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie oraz uiszczenie opłaty  w wysokości 30 zł   do dnia 23.08.2015r   W dniu imprezy 60zł .
      podpisanie  oświadczenia o braku przeciwwskazań do biegania i uczestnictwie na własną odpowiedzialność.
Opłatę  wpisowego do imprezy w wysokości 30 zł należy uiścić
do dnia  16.08.2015r. dla osób chcących mieć w pakiecie startowym swój rozmiar koszulki
do 23.08.2015 dla osób, którym nie zależy na rozmiarze koszulki J.
konto Nr: 06 2030 0045 1110 0000 0200 1010 BGŻ SA. Oddział w Międzyrzecu Podlaskim
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi i nie ma możliwości przenoszenia jej na       innego uczestnika.
      osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu tj. 29.08.2015r nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do  imprezy jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze imprezy.
Organizator nie określa limit osób  w biegu.

Sposób przeprowadzenia imprezy - kategorie
Pomiar czasu  będzie realizowane elektronicznie.
Bieg:
zostanie przeprowadzony w kategorii Open Kobiet i Open  Mężczyzn
oraz w kat. wiekowych
kobiety
K-16           16-19lat      roczniki 1999-1996
K-20           20-29lat      roczniki 1995-1986
K-30           30-39lat      roczniki 1985-1976
K-40           40-49lat      roczniki 1975-1966
K-50           50-59lat      roczniki 1965-1956
K-60+         60lat i starsi   roczniki 1955 i starsi         
mężczyźni
M-16          16-19lat      roczniki 1999-1996
M-20          20-29lat      roczniki 1995-1986
M-30          30-39lat      roczniki 1985-1976
M-40          40-49lat      roczniki 1975-1966
M-50          50-59lat      roczniki 1965-1956
M-60+        60lat i starsi   roczniki 1955 i starsi

Nordic Walking:
zostanie przeprowadzony wyłącznie w kategoriach Open kobiet i Open mężczyzn. Uczestników obowiązują zasady fair play

Nagrody:  
- dwudniowy pobyt  w domku 5 osobowym na terenie stanicy żeglarskiej dla zwycięzcy w kategorii open kobiet i open mężczyzn
      medale i dyplomy dla trzech pierwszych osób w klasyfikacji open  kobiet i open mężczyzn oraz upominki od sponsorów
      puchary dla zwycięzców  w poszczególnych  kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn
      medale pamiątkowe dla wszystkich kończących bieg w limicie czasowym
Losowanie  nagród rzeczowych dla wszystkich uczestników biegu -  odbiór osobisty za okazaniem numeru startowego

Pakiet startowy:
- pamiątkowa koszulka
- numer startowy
- pamiątkowy medal na zakończenie biegu.
- ciepły posiłek.

Opłata startowa:  30zł od uczestnika zgłoszonego i opłaconego do 23.08.2015r  oraz 50zł od uczestnika zgłoszonego w dniu imprezy  - osoba zgłoszona w dniu biegu nie może liczyć na pakiet startowy.
- Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy.
- Zawodnicy przyjeżdżają i odjeżdżają  na koszt własny.


Postanowienia końcowe:
- Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
- Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu i na
trasie biegu.
- Uczestnicy ubezpieczają się na koszt własny.
- Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy.
- Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia
lub skradzione podczas imprezy.
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
- Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.
Informacje

Serdecznie Zapraszamy
nad  Międzyrzeckie Jeziorka